EDI Guidelines

Den digitala eleven - utmaningar och möjligheter med datorn som instrument i musikundervisningen

Instrumentets-konstruktion

Roll och funktion

Spelteknik

Kreativitet

Musiklära

Progression

Metodik

Förutsättningar

Presets

Kom igång

EDI Guidelines är ett av resultaten från det praktiknära skolforskningsprojektet "Den digitala eleven - utmaningar och möjligheter med datorn som instrument i musikundervisningen" (2021-2024). Här har vi sammanställt material och resurser från projektet som du kan utforska. Använd materialet, informationen och instruktionerna som utgångspunkt - vi hoppas att du kommer att  plocka isär och sätta ihop dem så att de passar för vilken utmaning eller situation du än arbetar med. Hör gärna av dig och berätta hur guidelinesen fungerar för dig! Parallellt med materialet i guidelinesen kan du också läsa våra fältanteckningar med lärdomar och erfarenheter från projektet och datainsamlingens bakgrund, genomförande och resultat.


Guidelines är tänkt att vara ett stöd i samband med undervisning med inslag av instrumentet EDI (elektroniskt digitalt instrument). De syftar till att skapa förståelse för instrumentet kopplat till  enskild instrumentalundervisning samt ensembleundervisning men stödjer även andra undervisningsmiljöer och ämnen med inslag av EDI. Guidelinesen är utformade med rubriker och sidor för att du  ska kunna ta till sig informationen och materialet både linjärt och irregulärt.  Varje sida har en översikt med efterföljande filmer, tips, metodövningar och spaningar. Vi rekommenderar dig att studera och ta till dig hela materialet för att sedan ha guidelinesen tillgängliga som stöd i samband med undervisningen.


För att öka förståelsen för materialet i guidelinesen kan du komplettera och fördjupa dina kunskaper genom självstudier inom områden såsom ljudteknik, musikproduktion och de program och kontrollytor som vi beskriver. Tillverkarna av program och kontrollytor har flera instruktions- och informationsfilmer tillgängliga på internet som kan vara till hjälp. 


EDI Guidelinesen gör inte anspråk på att vara fullständiga och kompletta, framförallt eftersom det här är ett område som ständigt utvecklas och förändras. Vi vet att vi rör oss inom en kreativ domän. Om du har frågor finns vi här för att hjälpa dig att svara på dem! Om du har testat något och vill dela med dig så finns vi här för att lyssna, inspireras och dela! Det bästa sättet att nå oss på är via mail till  anna.houmann@mhm.lu.se.


Läs mer om oss och vårt forskningsprojekt här!